Premotavanje rotora


Premotavanje svih vrsta rotora, ispitivanje i balansiranje najsavremenijom opremom, obrada i zamena kolektora... Posedujemo najsavremeniju aparaturu za balansiranje ili uravnoteženje rotora kao i za merenje debalansa rotirajućih delova kao što su ventilatori, turbine, radna kola, propeleri, osovine itd. Rotor u kasnijoj eksploataciji zadovoljava sve mehaničke i električne karakteristike kao i originalni rotor.