Premotavanje elektromotora


Premotavanje elektromotora vršimo električnim provodnicima sa odgovarajućom klasom izolacije i sa širokim asortimanom izolacionih materijala, čime omogućavamo brzu, efikasnu i kvalitetnu popravku obrtnih mašina. Vršimo popravku kolektorskih, asinhronih i jednosmenih motora. Na zahtev korisnika vršimo premotavanje elektromotora na druge vrednosti napona i frekvencije.